కంటెంట్‌కి దాటవేయండి

ఉపయోగ నిబంధనలు

8 జూన్, 2024
ఈ పేజీ English మరియు हिंदीలో కూడా అందుబాటులో ఉంది.

మా వెబ్‌సైట్ dnagenetics.info మరియు దానిలోని ఏదైనా కంటెంట్‌ని ఉపయోగించడానికి మీరు తప్పనిసరిగా కింది నిబంధనలు మరియు షరతులను అంగీకరించాలి. మా వెబ్‌సైట్‌ను యాక్సెస్ చేయడం కొనసాగించడం ద్వారా, మీరు ఈ క్రింది నిబంధనలు మరియు షరతులకు అంగీకరిస్తున్నారు.

  1. మా కంటెంట్ కేవలం విద్య మరియు సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే, మరేమీ కాదు. మా కంటెంట్ ఆధారంగా మీరు తీసుకునే ఏ నిర్ణయం లేదా చర్యలకు మేము బాధ్యత వహించము.
  2. మీరు మా ఉత్పత్తులపై (అంతర్లీన కోడ్‌తో సహా) పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా ఏదైనా మెటీరియల్‌ని కాపీ చేయడం, డౌన్‌లోడ్ చేయడం, సవరించడం, మార్చడం, పునరుత్పత్తి చేయడం, ఉత్పన్నమైన మాటేరియల్ను సృష్టించడం, ప్రచురించడం, ప్రసారం చేయడం, పంపిణీ చేయడం, విక్రయించడం, బదిలీ చేయడం లేదా దోపిడీ చేయడం వంటివి చేయకూడదు. మా వెబ్సైటు మరియు దానిలో కంటెంట్ను కేవలం మీ వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు.

సందేహాల కోసం, దయచేసి మాకు ఇమెయిల్ పంపండి [email protected].